Quality Flow

Home Wat doen we Implementatie en borging

Implementatie en borging

Aan de hand van de analyse komt een verbetervoorstel. Deze aanpassingen dienen binnen de organisatie uitgerold en geïmplementeerd te worden. De medewerkers zijn vanaf het begin betrokken. Dit zal als positief effect hebben dat de implementatie soepeler kan verlopen. Er is sprake ven geleidelijke verandering vanuit alle medewerkers vandaar dat Quality Flow uitgaat van een transformatietraject.

Veranderingen succesvol implementeren | Quality-Flow

Tussentijds is het van belang om te monitoren of de voorgestelde verbetering het gewenste effect heeft. Bij het delen van de resultaten wordt inzichtelijk gemaakt hoe dit te herleiden is naar de ingebrachte initiatieven van de medewerkers. Door de successen van de verandering te delen met alle medewerkers wordt de zingeving en motivatie verhoogd om de ingeslagen richting te blijven continueren.