Quality Flow

Home Verandermanagement

Verandermanagement

Organisaties zijn contstant in beweging. De veranderingen gaan in een snel tempo en dat vraagt van uw organisatie aanpassingsvermogen. De klant vraagt hoge kwaliteit, tegen snelle leveringstijden tegen lage kosten. Succesvolle bedrijven blijken slagvaardig te zijn. Quality Flow kan met verandermanagement een bijdrage leveren om uw organisatie wendbaar te maken. Voor Quality Flow is verandermanagement een integraal proces waarin tegelijkertijd aandacht is voor de elementen organisatie(structuur), technologie en de mens.

 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er vijf factoren positief van belang te zijn om de veranderingsbereidheid binnen organisaties te vergroten. De factoren zijn: de noodzaak, kennis en ervaring, betrokkenheid, houding van betrokkenen en de gevolgen voor het werk.

Verandermanagement in praktijk toepassen | Quality-Flow

Elke verandering begint met een visie waar u met uw organisatie naar toe wilt bewegen. Voor Quality flow is het van belang om bij aanvang verdieping te krijgen in wat de gewenste doelstellingen zijn van uw organisatie. Wat is voor uw organisatie de urgentie om te gaan veranderen? Wat is de collectieve ambitie van uw organisatie? De collectieve ambitie vertalen naar de medewerker is een essentieel onderdeel. De vertaling levert voor de medewerker op wat zijn/haar bijdrage oplevert voor het grote geheel.

Zingeving is datgene wat de medewerker drijft, in beweging zet en behoudt. Vanuit de zingeving komen de talenten van uw medewerkers naar voren. Op deze wijze kan uw organisatie de talenten van uw medewerkers zo optimaal mogelijk benutten.

Contact opnemen

You can not change the wind,

but you can adjust your sails

Door de processen inzichtelijk te maken zal naar voren komen of er de benodigde kennis en ervaring aanwezig is binnen het werkproces. De vraag is op welke wijze wordt de kennis en ervaring gedeeld of verbeterd binnen uw organisatie? De kennis en ervaring binnen uw organisatie wilt u zo optimaal mogelijk benutten.

Veranderingen in een organisatie gaan veelal gepaard met weerstand. Quality Flow gaat haar expertise inzetten om binnen uw organisatie de weerstand om te buigen naar een positieve flow. Quality Flow weet uw personeel te inspireren om hen in de gewenste beweging mee te krijgen en te behouden. Om de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen is het van belang om de medewerkers vanaf de start van het veranderingstraject te betrekken en actief mee te laten participeren. Quality Flow gaat er vanuit dat door het bundelen van de krachten binding en mooie initiatieven worden gecreëerd.

 

Door de successen van de verandering te delen met alle medewerkers wordt de commitment en motivatie verhoogd om de ingeslagen richting te blijven continueren. De Lean filosofie biedt concrete tools voor meer zelfsturing en verantwoordelijkheid, welke van belang zijn om de prestaties van uw organisatie continue te verbeteren.

Tips voor veranderingen bij Quality-Flow

De medewerkers zijn de draaiende motoren van uw organisatie en wanneer zij het meest tot hen recht komen, zal dit het meeste rendement opleveren voor iedereen. Quality Flow heeft een prikkelende werkwijze om bij te dragen in het creëren van een duurzame verandering.

 

Hebben de vragen u aan het denken gezet en/of geprikkeld om een afspraak te maken neem dan contact op met Quality Flow.